Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
American Society of Clinical Oncology (ASCO) årliga kongress i Chicago
Den 30 maj -3 juni, 2014 hölls den femtionde ASCO kongressen i Chicago. IHE:s Adam Lundqvist, Ulf Gerdtham, Ulf Persson och Katarina Steen-Carlsson var tillsammans med Bengt Jönsson (Handelshögskolan i Stockholm)medförfattare till en poster, presenterad av Nils Wilking (Karolinska Institutet), där värdet av tamoxifen och trastuzumab i bröstcancerbehandling i Sverige analyserats.

"The value of tamoxifen and trastuzumab in breast cancer treatment: A study based on uptake and use in Sweden." J Clin Oncol 32:5s, 2014 (suppl; abstr 589)

För att ta del av postern, se http://meetinglibrary.asco.org/content/134001-144
© IHE 2017