Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
EASD 2015 i Stockholm

IHE deltog med poster och presentation på EASD:s (The European Association for the Study of Diabetes) diabetesmöte i Stockholm 14-18 september.

EASD är den årliga kongressen för den europeiska föreningen för diabetesforskning, som är den största sammanslutningen av diabetesforskare i världen. Kongressen äger rum varje år i september.

Christian Asseburg, Pierre Johansen, Andreas Nilsson & Michael Willis
Impact of the Framingham Offspring Study (FOS) vs Kaiser Permanente NorthWest (KPNW) prediction equations for diabetes mellitus in economic modelling of T2DM.
ePoster #992

Michael Willis
The economic consequences of clinical inertia in treatment intensification for type 2 diabetes mellitus in the UK
Oral Presentation #49

Även Sofie Persson och Katarina Steen Carlsson deltog i kongressen som representanter för Lunds universitet.


Alla postrar och presentationerna finns tillgängliga på EASDs hemsida

© IHE 2017