Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
Forskningsanslag till IHE
IHE har fått ett forskningsanslag från Riksbankens Jubileumsfond för att i ett tvåårigt projekt studera produktivitetsutvecklingen inom behandlingen av patienter med hepatit C. Detta är ett område där innovationstakten varit hög med flera nya läkemedel.

I en unikt stor åtgärd beslutade regeringen 2015 att stödja landstingen med 1,5 miljarder kronor för att finansiera behandlingen. För att till fullo kunna studera värdet av en ny innovation behöver hänsyn tas både till kostnaden för denna, andra kostnadsförändringar i och utanför hälso- och sjukvårdsystemet samt värdet av de hälsoeffekter som uppnås.

Utöver att belysa det aktuella fallet, syftar projektet till att ge viktiga bidrag till metodutvecklingen inom detta fält och för utveckling av policyinstrument, inklusive betalningsmetoder, som optimerar avvägningen mellan statisk och dynamisk effektivitet.

Kontaktperson: Peter Lindgren
© IHE 2017