Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
IHE deltar i Almedalsveckan 2015

Tisdagen den 30/6 deltar Katarina Steen Carlsson i ett frukostseminarium som arrangeras av Reumatikerförbundet med titeln ”Värdeskapande behandling vid inflammatoriska sjukdomar?”.

Med anledning av IHE-publikationen Kostnader för rörelseorganens sjukdomar i Sverige år 2012 (IHE Rapport 2014:4), som fastställer att rörelseorganens sjukdomar är den vanligaste orsaken till ohälsa och sjukfrånvaro, tar seminariet upp hur resurserna till reumatiskt sjuka fördelas på optimalt vis.

Twitter: @SveReumatologi (öppnas i nytt fönster)

Läs mer om frukostseminariet
Reumatikervärlden diskuterar IHE Rapport 2014:4

linje_centr

Den 1/7 deltar Katarina Steen Carlsson i ett seminarium arrangerat av Dagens Medicin i samarbete med Novo Nordisk och Nationella diabetesteamet som handlar om vilka satsningar som krävs i regioner och landsting för att omsätta nationella riktlinjer och vårdprogram till en bättre diabetesvård. Seminariet bär titeln Diabetes – hur många fler liv kan vi rädda i morgon om vi gör som vi ska i dag? och presenterar huvudresultaten i IHE:s nyligen publicerade rapport (IHE Rapport 2015:1) om kostnader för typ 2-diabetes i framtiden.

Rapporten visar att också en liten ambitionshöjning i diabetesvården som följer rekommendationer för behandlingsval i nationella riktlinjer och nationella vårdprogram kan vara kostnadsneutral.

Läs mer om diabetes-seminariet
Twitter: @DM_agenda (öppnas i nytt fönster)

IHE Rapport 2015:1 togs nyligen upp i ibland annat SvD, Aftonbladet, Göteborgs-Posten, Sydsvenskan m.fl. tillsammans med Araz Rawshanis avhandling som visar att socioekonomiska faktorer och födelseland är en större hälsorisk för diabetiker än vad forskarna tidigare trott.

Läs artiklarna genom att följa länkarna
SvD
Aftonbladet
Göteborgs-Posten 
Sydsvenskan 

linje_centr

ihe_forum

Årets IHE Forum handlar om Hur vårdens aktörer kan bidra till att patienter får snabbare tillgång till nya läkemedel. Vid olika seminarier under Almedalsveckan kommer även detta högaktuella ämne att diskuteras.

© IHE 2017