Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
Nordic Health Economists’ Study Group meeting (NHESG)
Den 14-16 augusti, 2013 hölls det trettiofjärde nordiska hälsoekonomiska mötet i Oslo. NHESG är en akademisk organisation med målet att tjäna som ett forum för personer som arbetar med hälsoekonomisk forskning. Syftet är att bidra till den fortsatta utvecklingen av hälsoekonomi som ett ämne inom nationalekonomin, och att bidra till forskning av högsta kvalitet.

IHEs Sofie Persson deltog på NHESG med sin pågående studie om hur ett tidigt insjuknande i typ 1 diabetes påverkar högre utbildning och status på arbetsmarknaden. Studien är den andra i Sofies avhandlingsarbete om socioekonomiska konsekvenser av typ 1 diabetes, “The impact of a childhood onset of Type 1 diabetes on higher education and labour market outcomes”.

Katarina Steen Carlsson deltog också i mötet med en studie om effekter av ett tidigt insjuknande i typ 1 diabetes, “Does the onset of type 1 diabetes in a child affect mothers’ and fathers’ employment status and earnings?”.

IHEs Sixten Borg presenterade en studie inom modellering och Crohn’s sjukdom, "Challenges in health economic modelling of Crohn's disease: heterogeneity and disease activity observations aggregated over time".

IHEs Sixten Borg och Ulf Gerdtham deltog vidare i mötet som opponenter på två studier ("Cost-effectiveness of TNF inhibitors in combination with synthetic DMARDs versus synthetic DMARDs alone in patients with rheumatoid arthritis: a model study based on population registers” och ”Valuing health at the end of life: a stated preference discrete choice experiment”).
© IHE 2017