Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
SHEA i Lund
Den tredje nationella hälsoekonomiska konferensen äger rum på Ekonomihögskolan i Lund den 20-21 mars 2014. Konferensen arrangeras av Svensk förening för hälsoekonomi (SHEA), där bland andra IHEs Katarina Steen Carlsson ingår i såväl den vetenskapliga kommitteen som den lokala organisationskommittén för konferensen.

IHE deltar i konferensen på flera sätt. En temasession om validering av hälsoekonomiska modeller organiseras av IHEs Michael Willis och modereras av IHEs Adam Lundqvist och Sixten Borg, Lunds universitet och IHE. Temasessionen som kallas Validering av hälsoekonomiska modeller – varför, hur och för vem? innehåller tre anföranden och har som syfte att strukturera, exemplifiera och stimulera diskussion om validering av hälsoekonomiska modeller. Medverkar i temasessionen gör förutom Michael Willis även Chistian Asseburg, Esior OY och Martin Eriksson från TLV.

IHEs Johanna Svensson och Sam Calara kommer under konferensens andra dag att presentera en pågående studie om implikationerna av att använda de nyligen publicerade svenska EQ-5D vikterna (Burström et al 2013) i hälsoekonomiska utvärderingar.

Vidare kommer IHEs Sofie Persson, som även är doktorand vid Lunds universitet, att presentera en studie om hur ett tidigt insjuknande i typ 1 diabetes påverkar högre utbildning och status på arbetsmarknaden. Sixten Borg, också doktorand vid Lunds universitet och medarbetare på IHE, kommer att göra en presentation kring identifiering av sjukdomsfenotyper, och hur de påverkar interventioners kostnadseffektivitet vid Crohns sjukdom.

IHEs Katarina Steen Carlsson kommer vid konferensen att delta i Edward Nortons paneldebatt med temat Economics of ageing and elderly care, samt hålla i postervandringen tillsammans med Margareta Dackehag (Lunds Universitet). Därtill kommer IHEs VD, professor Ulf Persson, att delta i den avslutande paneldebatten Hälsoekonomins framtid - utveckling och finansiering. Erfarenheter från Tyskland.
 
Mer information om SHEA konferensen »
© IHE 2017