Kurs- & konferensanmälan

Här anmäler du dig till våra kurser, konferenser och nätverksträffar.
* Obligatoriskt fält

    Förbehåll: Vi reserverar oss för förändringar i programmet och möjlighet att ställa in kurs vid för lågt deltagarantal eller sjukdom. Deltagare – Avbokning och Överlåtelse: Anmälan är bindande. Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du överlåta din plats till en kollega. Meddela alltid IHE om så behöver ske. Betalning: Alla priser är exklusive moms. Betalning sker mot faktura och deltagaren ska erlägga full likvid senast 30 dagar från fakturadatum. Fakturering sker från IHE- Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (org nr 556186-3498). Databehandling och integritet: IHE behandlar personuppgifter med stöd av informationsteknik i särskilda register. De personuppgifter som behandlas är de som lämnas när en person (kunden) anmäler sig till av IHE anordnade kurser och konferenser. Behandling sker huvudsakligen i administrativt syfte innebärande att IHE kan fullgöra ingångna avtal samt i vissa fall informera kunden om andra aktiviteter hos IHE som är relevanta för kunden. Fakturaunderlag sparas enligt gällande bokföringsregler. På begäran från kunden måste personuppgiftsdata raderas.