Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
Värdet av färre administrationstillfällen för personer med multipel skleros (MS) som behandlas med injektionsläkemedel. En betalningsviljestudie

Olofsson S, Gralén K, Ahlberg I & Persson U

Läkemedelsförmånssystemet i Sverige bygger på principen om värdebaserad prissättning (VBP), vilket innebär att läkemedel prissätts utifrån det förväntade värdet för konsumenten.

I samarbete med Neuroförbundet, Enkätfabriken och läkemedelsbolaget Biogen Idec har IHE undersökt betalningsviljan för färre administrationstillfällen för personer med multipel skleros (MS) som behandlas med injektionsläkemedel för att kunna skatta värdet av patientnyttan som detta medför.

Rapporten som PDF

Lund: IHE Rapport 2015:2
ISSN: 1651-7598

Mer Information
Kontakta:
Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi
E-mail: ihe@ihe.se
Tel: 046 - 32 91 00
© IHE 2017