Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
Willingness to pay for eliminating the risk of being infected by blood-borne diseases in regular replacement treatment for patients with haemophilia

Olofsson S, Steen Carlsson K, Berntorp E, Persson E, Axelsen F & Persson U

Hemofili (blödarsjuka) är en familj ärftliga blödningsrubbningar kopplade till X-kromosomen. Standardbehandling för patienter med svår hemofili är intensiv ersättningsbehandling av koagulationsfaktorkoncentrat via intravenös injektion för att förhindra spontant återkommande blödningar. På 1980-talet blev många hemofilipatienter infekterade med HIV och/eller hepatit C via plasmabaserade koagulationsfaktorkoncentrat. I framtiden kan nya patogener uppstå och det kvarstår en risk för att en del av de nuvarande tillverkningsmetoderna inte kommer att kunna eliminera dessa. Syftet med studien är att uppskatta värdet av att eliminera risken för att smittas av blodburna sjukdomar vid behandling av hemofili. Preferenser för säkerhet undersöktes hos 821 personer från den svenska befolkningen med hjälp av en webb-baserad enkät. Preferenserna skattades med hjälp av "kedjade-ansatsen" som kombinerar contingent valuation (CV) och standard gamble (SG).

Läs mer och ladda ner artikel »

Nordic Journal of Health Economics, 2016; 4(2): 24-43 
ISSN: Online: 1892-9710

Mer Information
Kontakta:
Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi
E-mail: ihe@ihe.se
Tel: 046 - 32 91 00
© IHE 2017