Inför IHE Forum: Intervju med Nasim Farrokhnia

Nasim Farrokhnia Foto: Åsa Hansdotter

Digitalt datautbyte – för mer patientmakt i vården

Inför IHE Forum den 21-22 april med temat Att vårda över gränserna – Ett samhällsperspektiv utan stuprör har vi varit i kontakt med några av de medverkande för att få korta inblickar i ett urval frågeställningar som kommer belysas under konferensen.

Läs vår intervju med Nasim Farrokhnia, ordförande i E-hälsoläkarna och Sverigechef på Mindler.

1) Hur kan digitalt datautbyte stärka patientens situation?
Den tekniska utvecklingen fortgår med enorm hastighet vilket idel skapar nya möjligheter att kunna förbättra vården till mer individanpassad, förebyggande och hälsoskapande. Det innebär att individer (som i möte med vården kallas för patienter) mer aktivt, i realtid och kontinuerligt kan samla information om sitt hälsotillstånd, interagera och kommunicera med vården. Genom olika stödverktyg för ”eHälsa”, hård- som mjukvara, kan individer få återkoppling på sina data för att kunna hålla sig frisk(-are) och t o m undvika akuta inläggningar på sjukhus. Så kallad ”egenmonitorering” tillämpas idag vid kroniska sjukdomar såsom diabetes, astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och hjärtsvikt.

Ny teknik, hård- som mjukvara, används också för tidig upptäckt av sjukdomar och högre grad av träffsäkerhet vid t ex både fraktur- och cancerdiagnostik. Datan innehåller viktig information för fortsatt utveckling av vård samt för forskning och utvärdering.

2) Vilka är de största utmaningarna på området?
Så klart finns både juridiska och etiska aspekter kring hantering av data. Individens integritet och datasäkerhet är viktiga, likaså att datan används etiskt korrekt och för frågeställningar och ändamål som skapar värde och inte utnyttjas.

Annars såg vi t ex här i Sverige under pandemin utmaningarna för äldreomsorgen att hantera vårdfrågor för de boende i och med att patientjournaler inte delas mellan regioner och kommuner, alltså en viktig patientsäkerhetsfråga den om access till data.

Här kan du se hela programmet och anmäla dig
Sista anmälningsdag är den 25 mars  

I år äger IHE Forum rum på våren och det blir därmed ingen höstkonferens år 2022.

IHE Forum 21-22 april 2022