IHE Forum 2023

Patientens roll i hälso- och sjukvården – från forskning till beslut

Patienten har en central roll i inom hälso- och sjukvård och årets IHE Forum vill belysa och diskutera hur vi bättre kan förstå och tillvarata patienters erfarenheter och behov.

Vi kommer att diskutera hur patienter involveras i olika delar av hälso och sjukvårdssystemet utifrån flera perspektiv. Exempel på områden som kommer att lyftas är hur patienter involveras i forskning, hur individers preferenser mäts och hur man tar hänsyn till dessa i beslut och prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Konferensen innehåller också en internationell utblick och diskussion om hur Sverige kan inspireras av andra länders arbete kring patientmedverkan.

På IHE Forum medverkar patientorganisationer, sjukvården, akademin, politiker och industrin vilket ger möjlighet att samlat diskutera hur patientmedverkan kan bidra till utveckling och förbättring av svensk hälso- och sjukvård.

Konferensen modereras av vetenskapsjournalisten Lisa Kirsebom

Program kommer att läggas ut under april.

Varmt välkommen till Lund i september!

Här kan du anmäla dig
Sista anmälningsdag är den 20 juni


Introduktionsgrundkurs i hälsoekonomi 6 september 2023 på Grand Hotel i Lund