IHE Forum 2023

IHE Forum 7-8 september 2023, Grand Hotel i Lund

IHE Forum 2023 med patienten i centrum

Hur kan vi koppla ihop patientfokus och hälsoekonomi?

PROGRAM (PDF)

Vi kommer att diskutera hur vi bättre kan förstå och ta till vara patienters erfarenheter och behov. Föredragen kommer ge exempel på patientinvolvering i olika delar av hälso- och sjukvårdssystemet och utifrån olika perspektiv:

• Patienters roll i forskningen
• Att mäta individers preferenser
• Preferensers roll i beslut och prioriteringar
• Patienten i processen för läkemedelsprioritering i Danmark, Norge och Skottland

På årets IHE Forum kommer vi höra inspirerande föredragshållare från patientorganisationer, sjukvården, myndigheter, akademin, politiker och industrin. Det ger en unik möjlighet att tillsammans diskutera hur patientmedverkan kan bidra till utveckling av svensk hälso- och sjukvård.

I den inledande sessionen får vi lyssna till Margareta Haag, ordförande i Nätverket mot cancer, Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och Hanna Gyllensten, docent i vårdvetenskap vid Göteborgs universitet.

Konferensen modereras av vetenskapsjournalisten Lisa Kirsebom

Varmt välkommen till Lund i september!

 

ANMÄLAN
Sista anmälningsdag är den 20 juni

 

 


Introduktionsgrundkurs i hälsoekonomi 6 september 2023 på Grand Hotel i Lund