Inför IHE Forum – Intervjuer

IHE Forum 13-14 oktober 2021

Inför årets IHE Forum kommer vi att be några av de medverkande att ge oss korta inblickar i ett urval frågeställningar som kommer att belysas under årets konferensen med temat Att vårda över gränserna – Ett samhällsperspektiv utan stuprör

Här kan du läsa intervjuerna:
(alla intervjuer finns även under Nyheter)

Ulf Persson, senior advisor, IHE (Publicerad 2021-06-08)