Inför IHE Forum – Intervjuer

Inför IHE Forum kommer vi att be några av de medverkande att ge oss korta inblickar i ett urval frågeställningar som kommer att belysas under konferensen med temat Att vårda över gränserna – Ett samhällsperspektiv utan stuprör

Här kan du läsa intervjuerna:
(alla intervjuer finns även under Nyheter)

Ulf Persson, senior advisor, IHE (Publicerad 2021-06-08)

IHE Forum 21-22 april 2022