Presentationer 2018

Bot och precision –
Hur hanterar vi nya typer av diagnostik och läkemedel?

Program (PDF)

Inför IHE Forum – Intervjuer

Torsdagens presentationer – 6 september
(PDF-format)

Bengt Jönsson, professor emeritus, Handelshögskolan, samt styrelseordförande, IHE

Kristina Kannisto, projektledare vid Karolinska Centrum för Cellterapi (KCC) och projektledare för SWElife-ATMP

Anders Bjartell, professor i urologi, Institutionen för translationell medicin, Lunds universitet och överläkare, Skånes universitetssjukhus

Linda Mellby, Development Director, Immunovia AB

Gunilla Enblad, professor i onkologi, Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet  och överläkare Akademiska sjukhuset

Mef Nilbert, professor i onkologi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet samt forskningschef, Center for Kræftforskning, Kræftens Bekempelse

Douglas Lundin, chefsekonom, TLV

Fredagens presentationer – 7 september
(PDF-format)

Mats Jerkeman, professor i onkologi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Projektledare vid Lymfom – klinisk forskning, Lunds universitet samt överläkare, Skånes universitetssjukhus

Christoffer Holmberg, Access Strategy Lead, Nordics, Bristol-Myers Squibb

Ulf Persson, senior advisor, IHE