Presentationer 2022

Att vårda över gränserna
–Ett samhällsperspektiv utan stuprör

Program
Inför IHE Forum – Intervjuer

Torsdagens presentationer – 21 april
(PDF-format)


10.15  Vad är problemet med stuprör?

Ulf Persson, senior advisor, IHE

10.30  Att vårda över gränser – olika perspektiv

13.15  Samordnad utveckling för god och nära vård

Anna Nergårdh, regeringens fd utredare av God och nära vård

13.40  Digitalisering nytt stuprör eller lösning?

14.30  Paneldebatt: Sömlös vård – utformning, kliniska effekter och patientperspektiv

Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Halland
Jan Marcusson, överläkare inom geriatrik och professor Linköpings universitet
Anna Nergårdh, regeringens fd utredare av God och nära vård
Inger Ros, ordförande för Riksförbundet HjärtLung och styrelseledamot för Forum för Health Policy

15.45  Värde över gränserna

 

Fredagens presentationer – 22 april
(PDF-format)


09.00  Finansiering och stuprör

11.00 Slutdebatt: Ett fullständigt samhällsperspektiv inom hälso- och sjukvård – oavsett finansiär

Ann-Charlotte Dorange, HTA Lead, Pfizer
Lise-lott Eriksson, ordförande i Blodcancerförbundet
Agneta Karlsson, generaldirektör, TLV
Peter Lindgren, vd, IHE
Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västerbotten