Inför IHE Forum – Intervjuer

Inför årets IHE Forum kommer vi att be några av de medverkande föredragshållarna i programmet att ge oss korta inblickar i hur vi hanterar nya typer av diagnostik och läkemedel för bot utifrån olika perspektiv.

PROGRAM (PDF) Reviderat program

Här kan du läsa intervjuerna:
(alla intervjuer finns även under Nyheter)

Ulf Persson, senior advisor, IHE

Gerd Lärfars, docent och ordförande i NT-rådet

Anders Blanck, vd, LIF

Anders Bjartell, professor i urologi, Institutionen för translationell medicin, Lunds universitet och överläkare, Skånes universitetssjukhus

Pontus Blomberg, verksamhetschef vid Karolinska Centrum för Cellterapi, KCC och docent, Karolinska Institutet

Jesper Petersson, verksamhetschef och docent inom verksamhetsområdet neurologi och rehabiliteringsmedicin, Skånes universitetssjukhus

Ole Suhr, professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Norrlands universitetssjukhus