Tidigare möten

2018
Hur bedömer vi värdet av och hur ska vi betala för nya botande terapier?

2016
Prissättning efter indikation och prissättning av kombinationsterapier
– Två aktuella utmaningar inom pris- och subventionssystemet

2015
Erfarenhetsbaserade eller hypotetiska EQ-5D vikter?