Möte 5 december

Hur skapar vi utrymme för innovation inom cancervården? 

Datum: 5 december 2018
Plats: Högberga Gård, Lidingö

PROGRAM (pdf)

Presentationer (pdf):
Efter varje nätverksmöte läggs presentationer ut i den mån det är möjligt

Produktivitet i Europas cancervård – Vem betalar för innovation?
Rikard Althin, IHE

Svensk cancervård idag
Peter Lindgren, IHE

Cost-Effectiveness thresholds for access to medicines
Ulf Persson, IHE

Klinikchefens ansvar för innovationsutrymmet
Nils Wilking, KI