Nätverk/Samarbeten

Aktiv medverkan i nationella och internationella samarbetsprojekt och nätverk, samt konferenser bidrar till att IHE:s hälsoekonomiska kompetens håller hög nivå och hela tiden utvecklas.