Möte 12 februari

Läkemedelsutredningen – mot ett hållbart system och en samhällsekonomiskt effektiv användning av läkemedel

Läkemedelsutredningen tillsattes 2016 för att se över finansierings-, pris- och ersättningssystemet för läkemedel. Det är den mest genomgripande genomlysningen av det svenska läkemedelssystemet på tjugo år. Syftet är att skapa ett långsiktigt hållbart system som möjliggör en samhällsekonomiskt effektiv användning av läkemedel.

Datum: 12 februari 2019
Plats: Strandvägen 7A, Stockholm

PROGRAM (pdf)