Möte 23 januari

Hur kan Real World Data implementeras i betalningsmodeller?

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig – förlängd anmälan till den 16 januari

Francis Arickx från RIZIV-INAMI, berättar om lärdomar från indikationsprissättning i Belgien. Charlie Grafström från Roche pratar om hur kan vi följa användning och utfall av läkemedel utifrån det pilotprojekt som pågår med TLV om kombinationsläkemedel. Karolina Antonov från LIF berättar Industrins perspektiv på tillgång till RWE.  Ulf Persson från IHE bidrar med en överblick över tidigare erfarenheter kring hur betalning länkats till utfall och Jenny Norlin  från IHE presenterar ett teoretiskt exempel om hur ett kvalitetsregister skulle kunna användas i betalningsmodeller.

Mårten Lindström vice ordf för NT-rådet, (ersätter Gerd Lärfars) samt Sofie Gustafsson från TLV är på plats och ger sina perspektiv i en avslutande paneldiskussion.

PROGRAM (pdf)

Datum: 23 januari 2020
Tid: 10.00 – 15.00
Plats: IHE:s Stockholmskontor på Strandvägen 7A, 114 51 Stockholm
Deltagaravgift: 2 900 kr exkl moms