Möte 23 januari

Hur kan Real World Data implementeras i betalningsmodeller?

Francis Arickx från RIZIV-INAMI berättar om lärdomar från indikationsprissättning i Belgien. En representant från Roche pratar om hur vi kan följa användning och utfall av läkemedel utifrån det pilotprojekt som pågår med TLV om kombinationsläkemedel. TLV är på plats och ger sitt perspektiv. IHE bidrar med två teoretiska exempel på utfalls-baserade betalningsmodeller. Dels hur ett kvalitetsregister för biologisk behandling av psoriasis skulle kunna används och dels hur utfallsbaserade modeller kan användas inom ATMP. LIF berättar om deras kartläggning av RWE.

Vi återkommer med ett detaljerat program så snart vi har alla talare klara!

Datum: 23 januari 2020
Tid: 10.00 – 15.00
Plats: IHE:s Stockholmskontor på Strandvägen 7A, 114 51 Stockholm

Gör din anmälan här
Sista anmälningsdatum är den 14 januari