Tidigare möten

2020
Hur kan Real World Data implementeras i betalningsmodeller?

2019
Läkemedelsutredningen – mot ett hållbart system och en samhällsekonomiskt effektiv användning av läkemedel

2018
Hur skapar vi utrymme för innovation inom cancervården?
Hur bedömer vi värdet av och hur ska vi betala för nya botande terapier?

2016
Prissättning efter indikation och prissättning av kombinationsterapier
– Två aktuella utmaningar inom pris- och subventionssystemet

2015
Erfarenhetsbaserade eller hypotetiska EQ-5D vikter?