Oriola

IHE och finska Oriola har tecknat ett avtal om samarbete för att bättre kunna bedriva forskningsprojekt i hela Norden.

IHE:s stora erfarenhet av hälsoekonomisk modellering och av registerstudier i Sverige, Norge och Danmark och Oriolas erfarenhet av läkemedelsfrågor (till exempel ansökan om försäljningstillstånd, ansökan om pris och subvention), registerforskning och datainsamling på den finska marknaden kompletterar varandra väl och ger våra respektive uppdragsgivare möjlighet till synergier och studier baserat på större datamaterial.

För frågor, kontakta Peter Lindgren, peter.lindgren@ihe.se eller Jaana Joutseno, jaana.joutseno@oriola.com