Mt Hood Diabetes Challenge Network

Mount Hood Diabetes Challenge Network är en diabetesspecifik hälsoekonomisk konferens. Konferenserna är ett forum för personer som arbetar med hälsoekonomiska modeller inom diabetesområdet. I forumet diskuteras struktur, teknik och utfall för olika hälsoekonomiska modeller och utmaningarna består bland annat i hur man hanterar diabetesrelaterade komplikationer och osäkerhet.

Konferensen är uppkallad efter Mount Hood, där det första mötet ägde rum år 2000. Sedan dess har det arrangerats ett flertal möten på olika ställen i världen. IHE har deltagit vid flera och även varit en del i planeringen och organisationen av en del möten.