PIONEER

Prostate Cancer Diagnosis and Treatment Enhancement Through the Power of Big Data in Europe (PIONEER) är ett projekt inom ramen för det Europeiska Big Data for Better Outcomes-programmet.

Projektet samlar 32 offentliga och privata aktörer – däribland IHE – med syftet att förbättra prostatacancervårdens patientutfall, effektivitet och kvalitet.

Projektet löper över fem år och förväntas avslutas 2023.

I projektets första vetenskapliga publikation, publicerad i Nature Reviews Urology kan man läsa mer om PIONEER. Länk till artikeln: https://www.nature.com/articles/s41585-020-0324-x

PIONEERs hemsida: https://prostate-pioneer.eu/

För frågor, kontakta Thomas Hofmarcher