SHEA

Svensk förening för hälsoekonomi

Hälsoekonomi innebär teoretisk och empirisk ekonomisk analys av hälsa och sjukvård med hjälp av allmänna eller specifikt utvecklade ekonomiska metoder. Hälsoekonomi kräver ofta tvärvetenskapligt samarbete. SHEA har till uppgift att främja: utvecklingen av hälsoekonomi som vetenskaplig disciplin och som teoretisk och tillämpad vetenskap, användningen av hälsoekonomisk metodik och kunskap i samhället, spridningen av information om hälsoekonomiska forskningsresultat, utbildning och kompetensutveckling i hälsoekonomi, internationellt samarbete inom det hälsoekonomiska området.

IHE:s Katarina Steen Carlsson är en av styrelseledamöterna i SHEA.

Läs mer