Organisation

IHE består av omkring 25 högt kvalificerade, multidisciplinära specialister inom hälsoekonomi, medicinsk vetenskap och statistik. Av dessa har 12 disputerat och över hälften har minst 10 års erfarenhet av hälsoekonomi. Detta gör att IHE utgör ett av Sveriges största team av hälsoekonomer.

IHE har en stark akademisk profil med band till både Lunds universitet och Karolinska Institutet (4 anställda har dubbla positioner).

IHE främjar akademisk kompetens och vi publicerar ofta vårt arbete i vetenskapliga tidskrifter. IHE har även en egen rapportserie, IHE Rapport.  Publiceringar

IHE organiserar, sedan 2002, ett nätverk för svenska hälsoekonomer med omkring 200 medlemmar.