2022

Nomineringstiden för stipendiet gick ut den 30 juni 2022

UTLYSNING AV STIPENDIUM 2022

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) tillsammans med Bengt Jönssons Stiftelse för Hälsoekonomisk Forskning utlyser härmed ett stipendium på 50 000 kronor för årets kandidat- eller masteruppsats i hälsoekonomi. Arbetet ska vara skrivet under läsåret 2021/2022.

Stipendieutlysning studentuppsats i hälsoekonomi 2022