2019

ÅRETS STUDENTUPPSATS I HÄLSOEKONOMI

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) och Bengt Jönssons Stiftelse för Hälsoekonomisk Forskning har härmed nöjet att annonsera mottagaren av 2019 års stipendium för årets studentuppsats i hälsoekonomi.

Mottagare av årets stipendium är Thea Enhörning Admarker för hennes masteruppsats Does the Swedish specialized health care respond to competition inducing reforms? – Effects of the Freedom of Choice Act on quality, volume, efficiency and upcoding for elective patients. framlagd vid Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet läsåret 2018-2019.

Bedömningskommitténs motivering lyder:
Marknadsorienterade reformer, exempelvis att patienter själva kan välja vårdgivare som möjliggjordes med Lagen om Vårdval, har framhållits som en möjlig väg att påverka vårdens kvalitet i positiv riktning.  Thea Enhörning Admarker har på ett förtjänstfullt sätt genomfört en gedigen analys av införandet av denna valfrihetsreform inom specialiserad sjukhusvård. Hon har använt uppgifter från ögonsjukvård och analyserat reformens effekter på volymer, kvalitet och effektivitet. Detta ger relevanta insikter i en mycket omdebatterad fråga. Uppsatsen är i sig mycket välskriven och visar genom sin stringenta analys på en god förståelse för det ekonomiska hantverket.

Stipendiet delades ut vid årets IHE Forum på Grand Hotel i Lund.

Bedömningskommittén har bestått av professor Peter Lindgren och docent Katarina Steen Carlsson vid IHE samt dr Linus Jönsson.


Hedersomnämnanden

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) och Bengt Jönssons Stiftelse för Hälsoekonomisk Forskning har härmed nöjet att annonsera följande hedersomnämnanden inom ramen för 2019 års stipendium för årets studentuppsats i hälsoekonomi.

Årets mottagare har utsetts i hård konkurrens med många nominerade uppsatser av hög kvalitet. Bedömningskommittén vill särskilt lyfta fram följande tre uppsatser som förtjänande ett hedersomnämnande:

Anna Helgesson
Does Medical Marijuana Availability Reduce Prescription of Anxiety Medication and Improve Mental Health? Ekonomihögskolan, Lunds Universitet.

Louise Lindström
The Impact of Including Diversity Value on the cost-effectiveness of New Antibiotics Targeting Pneumonia Caused by MRSA in Sweden. Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet.

Hanna Nordlund
The effect of competition on the number of opioids prescribed. Nationalekonomiska Institutionen, Uppsala Universitet.

Bedömningskommittén har bestått av professor Peter Lindgren och docent Katarina Steen Carlsson vid IHE samt dr Linus Jönsson.