Asseburg Christian

forskningsledare


+358456492244

Christian har närmre 15 års erfarenhet av hälsoekonomiska studier från konsultarbete i England, Sverige och Finland. Hans inriktning är mot statistik, meta-analys samt utveckling och validering av hälsoekonomiska modeller. Christians studier har resulterat i mer än 20 vetenskapliga publiceringar och han har även undervisat i nätverksmeta-analys och hälsoekonomisk modellering.

Utbildning: MSci (matematik) och fil dr (statistisk ekologi): University of St. Andrews

Alla publiceringar