Ericson Oskar

projektledare


Oskar har studerat nationalekonomi och statistik på Lunds universitet och arbetat på IHE sedan 2017. Han har erfarenhet inom olika hälsoekonomiska områden såsom utveckling och anpassning av ekonomiska simuleringsmodeller, kostnadseffektivitetsanalyser, subventionsansökningar och registerdata.

Utbildning: Ekonomie magister i nationalekonomi, Lunds universitet; Ekonomie kandidat i statistik, Lunds universitet

Alla publiceringar