Ericson Oskar

analytiker


046-32 91 17

Oskar har studerat nationalekonomi och statistik på Lunds universitet. Han började arbeta på IHE hösten 2017.

Utbildning: Ekon.mag. (nationalekonomi), Lunds universitet; Fil.kand. (statistik), Lunds universitet

Alla publiceringar