Gerdtham Ulf-G

forskningsledare


Ulf-Göran Gerdtham är professor i hälsoekonomi vid Nationalekonomiska institutionen och vid Institutionen för kliniska vetenskaper (Malmö), Lunds universitet. Han är även forskningsledare vid Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi i Lund. Gerdtham är också adjungerad professor vid Center for hälsoekonomi vid Monash University, Melbourne. Gerdtham har publicerat mer än 100 artiklar in referee granskade vetenskapliga tidskrifter.

Utbildning: Filosofie doktor i hälsoekonomi

Alla publiceringar