Moen Fredrik

direktör för samhällskontakter


046-32 91 27

Fredrik Moen är direktör för samhällskontakter vid Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) sedan februari 2016. Han har över 15 års erfarenhet av att arbeta med hälsofrågor, framförallt i ett europeiskt perspektiv, både inom offentlig och privat sektor. Mellan april 2017 och december 2017 var han sekreterare i Läkemedelsutredningen (S2016: 07).

Utbildning: Jur. kand., Uppsala Universitet

Alla publiceringar