Norlin Jenny

forskningsledare


Jenny har snart 10 års erfarenhet som hälsoekonom både i Sverige och internationellt. Hon har varit verksam som konsult på IHE och som Global Health Economics and Outcomes Research Manager inom läkemedelsindustrin. Jenny har gedigen erfarenhet inom Real World Evidence och disputerade 2013 inom registerforskning.

Utbildning: Filosofie doktor (folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi), Umeå Universitet, Politices magister med inriktning nationalekonomi, Lunds universitet, Politices kandidat med inriktning statsvetenskap, Lunds universitet

Alla publiceringar