Welin Karl-Olof

analytiker


046-32 91 00

Karl-Olof arbetar primärt med analys och modellering av kostnadseffektivitet av läkemedel. Utöver detta arbetar Karl-Olof med registerdata och enkätstudier.

Utbildning: M.Sc i nationalekonomi vid Lunds universitet.

Alla publiceringar