Publication Type: IHE Rapport

Lungcancer i Sverige – En analys av sjukdomsbörda och värdet av tidigare detektion6 dec 2021

Lungcancer är den cancerform som leder till flest antal dödsfall…

https://ihe.se/publicering/sjukdomsborda-lungcancer/

Cancer Care in the Middle East and Africa24 nov 2021

Denna rapport belyser cancervården i Mellanöstern och Afrika och de…

https://ihe.se/publicering/cancer-care-in-the-middle-east-and-africa/

Värdebaserad prissättning av läkemedel – Teori, evidens och utmaningar28 okt 2021

Värdebaserad prissättning (VBP) innebär att läkemedel prissätts primärt, men inte…

https://ihe.se/publicering/vardebaserad-prissattning-av-lakemedel/

Hälsovinster till följd av medicinsk forskning och implementering av ny teknologi inom hjärt-kärlsjukdom – En studie av behandlingsåtgärder vid ischemisk hjärtsjukdom, stroke, hjärtsvikt och hjärtarytmi7 okt 2021

Över två miljoner människor i Sverige lever idag med hjärt-kärlsjukdom…

https://ihe.se/publicering/vardet-av-forskning-inom-hjart-karlsjukdom/

Värdet av läkemedelsrobotar – enkätstudie med fyra kommuner8 sep 2021

Sveriges kommuner står inför en situation med fler äldre, där…

https://ihe.se/publicering/vardet-av-lakemedelsrobotar/

Kopplingen mellan levnadsvanor och hjärt-kärlsjukdom i Sverige31 aug 2021

Över två miljoner människor i Sverige lever idag med hjärt-kärlsjukdom…

https://ihe.se/publicering/levnadsvanor-och-hjart-karlsjukdom/

Cancer care and access to cancer drugs in Asia-Pacific – Main report7 jul 2021

IHE har under maj och juni publicerat en rapportserie om…

https://ihe.se/publicering/cancer-care-and-access-to-cancer-drugs-in-asia-pacific-main-report/

Pricing policies for off-patent drugs in Asia-Pacific24 jun 2021

Den femte delrapporten beskriver prissättningsmekanismer för läkemedel efter patentutgång i…

https://ihe.se/publicering/generics-and-biosimilars-in-asia-pacific/

Health spending on cancer drugs and unmet patient needs in Asia-Pacific18 jun 2021

Den fjärde delrapporten i en rapportserie om cancer och cancerläkemedel…

https://ihe.se/publicering/cancer-drug-spending-in-asia-pacific-2/

Patient access to innovative cancer drugs in Asia-Pacific11 jun 2021

Den tredje delrapporten i rapportserien om cancer och cancerläkemedel i…

https://ihe.se/publicering/access-to-cancer-drugs-in-asia-pacific-2/