Publication Type: IHE Rapport

Långsiktiga hälsoekonomiska konsekvenser till följd av icke-dödliga skador vid olyckor i trafikmiljö – Retrospektiv enkätstudie av konsekvenser upp till fem år efter olyckstillfället30 maj 2023

Trafikolyckor ger upphov till hälsoekonomiska konsekvenser på både kort och…

https://ihe.se/publicering/halsoekonomiska-konsekvenser-till-foljd-av-icke-dodliga-skador-vid-olyckor-i-trafikmiljo/

Improving outcomes for women with triple-negative breast cancer in Asia-Pacific12 maj 2023

Breast cancer is a major and growing public health concern…

https://ihe.se/publicering/triple-negative-breast-cancer-care-in-asia-pacific-2/

Improving the care of women with triple-negative breast cancer21 mar 2023

Triple-negative breast cancer (TNBC) is a subtype of breast cancer…

https://ihe.se/publicering/improving-triple-negative-breast-cancer-care-2/

Samhällets kostnader för spelproblem i Sverige 202119 jan 2023

Drygt 4 procent av den svenska befolkningen i åldern 16–84…

https://ihe.se/publicering/samhallets-kostnader-for-spelproblem-2/

The economic burden of overweight and obesity in Swedish children – A lifetime perspective6 dec 2022

Institutet för sjukvårds- och hälsoekonomi har uppskattat livstidskostnaden av fetma…

https://ihe.se/publicering/economic-burden-of-overweight-and-obesity-in-children-2/

Cancer Care in Türkiye in a European Context29 nov 2022

Denna rapport belyser cancervården i Turkiet. Rapporten bygger på en…

https://ihe.se/publicering/cancer-care-in-turkey-2/

Hälsoekonomisk analys av höjd åldersgräns från 74 till 79 år vid mammografiscreening i Region Stockholm22 nov 2022

I Region Stockholm erbjuds kostnadsfri mammografiscreening för kvinnor i åldrarna…

https://ihe.se/publicering/hojd-aldersgrans-mammografiscreening/

ISPOR:s ”Värdeblomma” för in ny kunskap om individers preferenser för hälso- och sjukvård – En litteraturgenomgång av skattningar av potentiellt nya värdeattribut28 sep 2022

Det är sedan länge känt att det konventionella sättet att…

https://ihe.se/publicering/ispors-vardeblomma-for-in-ny-kunskap-om-individers-preferenser-for-halso-och-sjukvard/

Tidigare upptäckt av lungcancer i primärvården – en intervjustudie med primärvårdsläkare22 sep 2022

Lungcancer är den cancerform som leder till flest antal dödsfall…

https://ihe.se/publicering/tidigare-upptackt-av-lungcancer-i-primarvarden/

Lungcancer i Sverige – En analys av sjukdomsbörda och värdet av tidigare detektion6 dec 2021

Lungcancer är den cancerform som leder till flest antal dödsfall…

https://ihe.se/publicering/sjukdomsborda-lungcancer/