Publication Type: IHE Rapport

The economic burden of overweight and obesity in Swedish children – A lifetime perspective6 dec 2022

Institutet för sjukvårds- och hälsoekonomi har uppskattat livstidskostnaden av fetma…

https://ihe.se/publicering/economic-burden-of-overweight-and-obesity-in-children-2/

Cancer Care in Türkiye in a European Context29 nov 2022

Denna rapport belyser cancervården i Turkiet. Rapporten bygger på en…

https://ihe.se/publicering/cancer-care-in-turkey-2/

Hälsoekonomisk analys av höjd åldersgräns från 74 till 79 år vid mammografiscreening i Region Stockholm22 nov 2022

I Region Stockholm erbjuds kostnadsfri mammografiscreening för kvinnor i åldrarna…

https://ihe.se/publicering/hojd-aldersgrans-mammografiscreening/

ISPOR:s ”Värdeblomma” för in ny kunskap om individers preferenser för hälso- och sjukvård – En litteraturgenomgång av skattningar av potentiellt nya värdeattribut28 sep 2022

Det är sedan länge känt att det konventionella sättet att…

https://ihe.se/publicering/ispors-vardeblomma-for-in-ny-kunskap-om-individers-preferenser-for-halso-och-sjukvard/

Tidigare upptäckt av lungcancer i primärvården – en intervjustudie med primärvårdsläkare22 sep 2022

Lungcancer är den cancerform som leder till flest antal dödsfall…

https://ihe.se/publicering/tidigare-upptackt-av-lungcancer-i-primarvarden/

Lungcancer i Sverige – En analys av sjukdomsbörda och värdet av tidigare detektion6 dec 2021

Lungcancer är den cancerform som leder till flest antal dödsfall…

https://ihe.se/publicering/sjukdomsborda-lungcancer/

Cancer Care in the Middle East and Africa24 nov 2021

Denna rapport belyser cancervården i Mellanöstern och Afrika och de…

https://ihe.se/publicering/cancer-care-in-the-middle-east-and-africa/

Värdebaserad prissättning av läkemedel – Teori, evidens och utmaningar28 okt 2021

Värdebaserad prissättning (VBP) innebär att läkemedel prissätts primärt, men inte…

https://ihe.se/publicering/vardebaserad-prissattning-av-lakemedel/

Hälsovinster till följd av medicinsk forskning och implementering av ny teknologi inom hjärt-kärlsjukdom – En studie av behandlingsåtgärder vid ischemisk hjärtsjukdom, stroke, hjärtsvikt och hjärtarytmi7 okt 2021

Över två miljoner människor i Sverige lever idag med hjärt-kärlsjukdom…

https://ihe.se/publicering/vardet-av-forskning-inom-hjart-karlsjukdom/

Värdet av läkemedelsrobotar – enkätstudie med fyra kommuner8 sep 2021

Sveriges kommuner står inför en situation med fler äldre, där…

https://ihe.se/publicering/vardet-av-lakemedelsrobotar/