Cancer Care in the Middle East and Africa

Hofmarcher T, Ahmad A, Lindgren P, Wilking N

Denna rapport belyser cancervården i Mellanöstern och Afrika och de nio länder som ingår är Algeriet, Egypten, Jordanien, Kuwait, Libanon, Marocko, Saudiarabien, Sydafrika och Förenade Arabemiraten.

Rapporten bygger på en omfattande analys av sekundärlitteratur och intervjuer med över trettio lokala experter i dessa länder. Alla områden i kampen mot cancer – prevention, screening, diagnos och behandling, livet efter cancer samt styrning – analyseras i varje land. Landsspecifika rekommendationer ges om hur man kan förbättra cancervården.

Rapporten gör en jämförande analys av de nio länderna och innehåller även ytterligare jämförelser med europeiska länder. Den fokuserar på:

1. Bördan av cancer
• Hur många människor får och dör i cancer?
• Hur stor är bördan av cancer i förhållande till andra sjukdomar?
• Vad är den samhällsekonomiska kostnaden av cancer?

2. Organisationen av hälso- och sjukvård och cancervård
• Hälso- och sjukvården – Hur är den organiserad och finansierad?
• Cancervården – Hur är den organiserad och finansierad?

3. Cancervården
• Styrning – Finns det en nationell cancerplan och finns det cancerregister?
• Prevention – Vilka är de viktigaste modifierbara riskfaktorerna?
• Tidig upptäckt – Varför diagnostiseras patienter sent och görs cancerscreening?
• Diagnos och behandling – Hur bra är tillgången på medicinsk personal, behandlingsplatser, medicinsk utrustning och cancerläkemedel?
• Livet efter cancer – Hur bra är uppföljningsvården och återgången till ett normalt liv?

4. Policyrekommendationer
• Allmänna rekommendationer – Varför och hur prioriteras cancer?
• Landsspecifika rekommendationer – Hur kan man förbättra cancervården?


För frågor om rapporten kontakta Thomas Hofmarcher


Landsspecifika sammanfattningar (pdf)

Algeriet
Egypten
Jordanien
Kuwait
Libanon
Marocko
Saudiarabien
Sydafrika
Förenade Arabemiraten

Download the report


IHE Report 2021:9, IHE: Lund, Sweden