Kostnader för rörelseorganens sjukdomar i Sverige år 2012

Ahlberg I

Download the report


Lund: IHE Rapport 2014:4