Kostnader för insjuknande i stroke år 2009. En incidensbaserad studie.

Ghatnekar O & Steen Carlsson K


Lund: IHE Rapport 2012:2