Påverkbara kostnader för typ 2-diabetes år 2020 och år 2030 i Sverige. Prognoser med IHE Cohort Model of Type 2 Diabetes

Steen Carlsson K, Andersson E, Lundqvist A och Willis M

Download the report


Lund: IHE Rapport 2015:1