Kostnader för reumatoid artrit i Sverige år 2014

Toresson Grip E & Steen Carlsson K

Sedan introduktionen av biologiska läkemedel för behandling av reumatoid artrit har det funnits ett stort intresse för att följa konsekvenser av dessa nya behandlingsmöjligheter. Vilka konsekvenser som nya behandlingsteknologier får i praktiken och i breda patientgrupper beror inte bara på vilka utfall som är möjliga vid medicinskt optimerad behandling. De faktiska utfallen beror framförallt på hur användningen av nya teknologier ser ut i klinisk vardag.

Denna rapport syftar till att beräkna de samhällsekonomiska kostnaderna för reumatoid artrit i Sverige år 2014. Rapporten har gjorts på uppdrag av och med finansiering av Eli Lilly Sweden AB.

Download the report


Lund: IHE Rapport 2016:3