Särläkemedel – en utmaning för det värdebaserade prissättningssystemet för läkemedel

Persson U & Svensson M

I Sverige används värdebaserad prissättning vid pris- och subventionsbeslut av läkemedel. I denna rapport beskriver författarna på vad sätt särläkemedel är en utmaning för nuvarande prissättningssystem och diskuterar hur prissättningssystemet kan utvecklas för att även framöver främja innovationer av särläkemedel.

Ladda ner rapporten (PDF)


Lund: IHE Rapport 2011:3