Särläkemedel – en utmaning för det värdebaserade prissättningssystemet för läkemedel

Persson U & Svensson M

I Sverige används värdebaserad prissättning vid pris- och subventionsbeslut av läkemedel. I denna rapport beskriver författarna på vad sätt särläkemedel är en utmaning för nuvarande prissättningssystem och diskuterar hur prissättningssystemet kan utvecklas för att även framöver främja innovationer av särläkemedel.

Download


Lund: IHE Rapport 2011:3