Vård och omsorg i hemmet för personer med multipel skleros

Anderberg S och Svensson M

Multipel skleros (MS) är en sjukdom vars symtom kan ha en mycket stor inverkan på välbefinnande och livskvalitet för personer som lever med MS. IHE har undersökt i vilken utsträckning personer med MS har stöd och hjälp av närstående, kommunal hemtjänst och personlig assistans i sitt hem för att klara sina dagliga aktiviteter.

Download the report


Lund: IHE Rapport 2012:6