Värdet av färre administrationstillfällen för personer med multipel skleros (MS) som behandlas med injektionsläkemdel. En betalningsviljestudie

Olofsson S, Gralén K, Ahlberg I och Persson U

Download the report


Lund: IHE Rapport 2015:2