Värdet av forskning och ny medicinsk teknologi för hjärt- och kärlsjukdom – en studie utifrån exemplet ischemisk hjärtsjukdom

Lundqvist A, Levin L-Å, Persson U & Steen Carlsson Katarina

Download the report


Lund: IHE Rapport 2012:3