Värdet av nya läkemedel – en förstudie

Gerdtham Ulf-G, Persson U och Steen Carlsson K


Stockholm: SNS Förlag, 2011