IHE Forum 2019


Hälsoekonomi som vetenskap, innovation och politik

I år fyller IHE 40 år! Det firade vi med ett jubileumsforum som belyste olika aspekter av hälsoekonomi som vetenskap, innovation och politik. I samband med inledningen visades även en film om IHE:s bakgrund och historia gjord av LIF.

Tillsammans med representanter från sjukvård, myndigheter, forskning och industri samt IHE:s tidigare vd:ar och nuvarande vd diskuterade vi bland annat: Hur kan organisation och styrning utformas för att främja innovation inom vården? Vad innebär nya innovativa läkemedel för hälsoekonomin? Hur kan vi klara sjukvårdsfinansieringen i Sverige? Vilka är utmaningarna för framtidens sjukvård och hur hantera dem?

Inför årets jubileumsforum bad vi även några av de medverkande att ge oss korta inblickar i ett urval frågeställningar som belystes under konferensen. Läs mer här 

Moderator på årets jubileumsforum var vetenskapsjournalisten Lisa Kirsebom.

RESUMÉ
PRESENTATIONER
PROGRAMDatum för nästa års IHE Forum är den 3-4 september 2020

IHE Forum