IHE Forum 2018

Bot och precision –
Hur hanterar vi nya typer av diagnostik och läkemedel?

Välkommen till IHE Forum 2018 där vi kommer att få höra mer om de nya möjligheter som finns inom diagnostik och läkemedel som kan bidra till bot eller åtminstone väsentligt förbättra prognosen för vissa allvarliga sjukdomar. IHE Forum kommer att innehålla spännande föredrag bland annat om behandling med Car-T-celler, om ny indelning av diabetes som kan möjliggöra individualiserad behandling, och om genterapi som behandling mot Skelleftesjukan och andra amyloidsjukdomar. Dessa nya möjligheter öppnar också upp för frågor; Hur värderar vi diagnostiska verktyg respektive läkemedel för bot eller nästan bot?; Hur finansierar vi dessa?;  och Vad gör vi om pengarna inte räcker, trots att ett läkemedel är kostnadseffektivt?

Bland deltagarna 2018 finns: Anders Blanck, vd, LIF; Gunilla Enblad, professor i onkologi, Uppsala universitet och överläkare, Akademiska; Leif Groop, seniorprofessor i endokrinologi, Lunds universitet; Douglas Lundin, chefsekonom, TLV; Gerd Lärfars, docent och ordförande, NT-rådet; Mef Nilbert, professor i onkologi, Lunds universitet samt forskningschef, Center for Kræftforskning, Kræftens Bekempelse; Jacob Sten Petersen, DMSc, Professor, Corporate Vice President och forskningsansvarig för diabetes och stamcellsområdet, Novo Nordisk; och Ole Suhr, professor, Norrlands universitetssjukhus.

IHE Forum 2018 äger rum 6-7 september på Grand Hotel i Lund.

PROGRAM