Inför IHE Forum – Intervjuer

Inför årets jubileumsforum kommer vi att be några av de medverkande ge oss korta inblickar i ett urval frågeställningar som kommer belysas under konferensen med temat Hälsoekonomi som vetenskap, innovation och politik.

PROGRAM

Här kan du läsa intervjuerna:
(alla intervjuer finns även under Nyheter)

Tomas Salmonson f.d. ordförande CHMP, EMA (Publicerad 2019-04-26)
Elham Pourazar strateg innovation & partnerskap, Region Västerbotten (Publicerad 2019-05-14)