Inför IHE Forum – Intervjuer

Inför årets jubileumsforum bad vi även några av de medverkande att ge oss korta inblickar i ett urval frågeställningar som belystes under konferensen med temat Hälsoekonomi som vetenskap, innovation och politik.

PROGRAM

Här kan du läsa intervjuerna:
(alla intervjuer finns även under Nyheter)

Tomas Salmonson f.d. ordförande CHMP, EMA (Publicerad 2019-04-26)

Elham Pourazar strateg innovation & partnerskap, Region Västerbotten (Publicerad 2019-05-14)

Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen (Publicerad 2019-05-24)

Anders Anell, professor, Företagsekonomiska institutionen, Lund universitet (Publicerad 2019-06-17)

Joakim Ramsberg, f.d. huvudsekreterare i Läkemedelsutredningen (Publicerad 2019-07-04)