Presentationer 2019

Hälsoekonomi som vetenskap, innovation och politik

Resumé
Program
Inför IHE Forum – Intervjuer

Torsdagens presentationer – 5 september
(PDF-format)

10.00 – 12.00 Inledning & Läkemedel: Innovation, kostnadseffektivitet och värde

Bengt Jönsson, professor emeritus vid Handelshögskolan, ledamot IHE:s styrelse

Hans Hagberg, docent, Onkologiska kliniken vid Akademiska Sjukhuset Uppsala

Kerstin Falck, Head Corporate Affairs and Patient Health Impact, Pfizer

Ulf Persson, senior advisor, IHE

Joakim Ramsberg, f.d. huvudsekreterare, Läkemedelsutredningen

13.30-15.00 Organisation och styrning för att främja innovation

Anders Anell, professor, Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet

Jan Eriksson, programchef, Koncernstab hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen

15.30-17.00 Sjukvårdskostnader och sjukvårdsekonomi

Bengt Jönsson, professor emeritus vid Handelshögskolan i Stockholm, ledamot IHE:s styrelse

Fredrik Lennartsson, avdelningschef för vård och omsorg, SKL

Maria Pettersson, CFO, Capio S:t Görans sjukhus


Fredagens presentationer – 6 september

(PDF-format)

8.30-10.00 Framtidens sjukvård: Vilka är utmaningarna och hur möter vi dem?

Peter Lindgren, VD, IHE

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska! Sverige 

Anders Olauson, styrelseordförande; Hedersordförande i EPF Europe; Ordförande i NGO Committee for Rare Diseases within UN, New York

Elham Pourazar, Strateg innovation & partnerskap, Region Västerbotten

10.30-11.00 Health economics – How did it start and where are we heading?

Adrian Towse, Professor, Emeritus director, senior research fellow, Office of Health Economics OHE