Program

Hälsoekonomi som vetenskap, innovation och politik

Moderator:  Lisa Kirsebom, vetenskapsjournalist

Torsdag 5 september


09.00  Registrering

10.00  Inledning

Bengt Jönsson, professor emeritus vid Handelshögskolan i Stockholm, ledamot IHE:s styrelse

10.30  Läkemedel: Innovation, kostnadseffektivitet och värde

Sessionsansvarig: Ulf Persson, senior advisor, IHE

 • Innovationerna CAR-T, gen- och cellterapier och deras möjligheter
  Hans Hagberg, docent, Onkologiska kliniken vid Akademiska Sjukhuset Uppsala
 • Incitament och möjligheter att utveckla nya innovationer – ett företagsperspektiv
  Kerstin Falck, Head Corporate Affairs and Patient Health Impact, Pfizer
 • Innovativa läkemedel och hälsoekonomi
  Ulf Persson, senior advisor, IHE
 • Nya innovationer – hur kan de betalas?
  Joakim Ramsberg, f.d. huvudsekreterare, Läkemedelsutredningen
 • Paneldebatt

12.00  Bengt Jönssons Stiftelse för Hälsoekonomisk Forskning delar ut stipendium för årets studentuppsats i hälsoekonomi

12.15  Lunch

13.30  Organisation och styrning för att främja innovation

Sessionsansvarig: Anders Anell, professor, Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet

 • Vårdens utmaningar och styrning
  Anders Anell, professor, Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet
 • Hur organisation och ledarskap påverkar innovationsförmågan
  Stein Kleppestö, universitetslektor, Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet
 • Organisation och styrning för omställning av vården
  Jan Eriksson, programchef, Koncernstab hälso-och sjukvård, Västra Götalandsregionen
 • Styrning för att främja innovationer i primärvården
  Carina Nordqvist Falk, verksamhetschef, Min Doktor
 • Paneldebatt

15.00  Paus

15.30  Sjukvårdskostnader och sjukvårdsekonomi

Sessionsansvarig: Bengt Jönsson, professor emeritus vid Handelshögskolan i Stockholm, ledamot IHE:s styrelse

 • Sjukvårdens kostnader i Sverige
  Bengt Jönsson, professor emeritus vid Handelshögskolan i Stockholm, ledamot IHE:s styrelse
 • Hur stora ska sjukvårdskostnaderna vara och hur beslutas det?
  Fredrik Lennartsson, avdelningschef för vård och omsorg, SKL
 • Kostnader och den medicinsk-teknologiska utvecklingen
  Suzanne Håkansson, Senior Director Government Affairs Europe and NoBa, Astra Zeneca
 • Hur påverkar insatser för ökad produktivitet och effektivitet sjukvårdskostnaderna?
  Maria Pettersson
  , CFO, Capio S:t Görans sjukhus
 • Paneldebatt

17.00  Avslutning

19.00  Middag (föranmälan)

 

Fredag 6 september


08.30  Framtidens sjukvård: Vilka är utmaningarna och hur möter vi dem?

Sessionsansvarig:  Peter Lindgren, VD, IHE

 • Framtidens hälsoekonomi
  Peter Lindgren, VD, IHE
 • Vad krävs för att vi ska kunna dra nytta av framstegen inom precisionsmedicin? 
  Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska! Sverige
 • Sällsynta diagnoser – Värdet av patientinvolvering samt framtida utmaningar
  Anders Olauson, styrelseordförande; Hedersordförande i EPF Europe; Ordförande i NGO Committee for Rare Diseases within UN, New York
 • Värdeskapande innovation i partnerskap – hur möter vi vårdens framtida utmaningar gemensamt med industrin
  Elham Pourazar, Strateg innovation & partnerskap, Region Västerbotten
 • Paneldebatt

10.00  Paus

10.30  Health economics  How did it start and where are we heading?

Adrian Towse, Professor, Emeritus director, senior research fellow, Office of Health Economics OHE

11.00  Closing debate: Health Economics, science, innovation and policy – where are we heading? International and national perspectives

Niklas Hedberg, chefsfarmaceut, TLV
Tomas Salmonson, f.d. ordförande CHMP, EMA
Adrian Towse, Professor, Emeritus director, senior research fellow, Office of Health Economics OHE
Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen

12.00  Avslutning och lunch